An ninh mạng và nhận thức về mạng.


An ninh mạng, nhận thức về mạng và an toàn mạng là khác nhau. An ninh mạng có nghĩa là bảo vệ mạng, chương trình và dữ liệu thông qua hệ thống và công nghệ máy tính mạnh mẽ. Nhận thức về mạng có nghĩa là xây dựng kiến ​​thức, thái độ và hành vi của chúng ta trong việc bảo vệ thông tin và tài sản của chúng ta. Nó được xây dựng thông qua việc tạo mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố, nhận thức về việc sử dụng và lạm dụng dữ liệu, nhận thức về kẻ tấn công mạng, các chính sách và quy trình cập nhật. Đối với an toàn mạng, nó có nghĩa là quản lý và cộng tác trực tuyến một cách an toàn và có trách nhiệm.

Việc sử dụng Internet của sinh viên đang thay đổi nhanh chóng, đáp ứng với sự đổi mới đáng kể của xã hội, thị trường và công nghệ. Ngày càng có nhiều học sinh được truy cập vào các video, âm nhạc, trò chơi, nhắn tin và tìm kiếm trực tuyến, ngụ ý rằng việc sử dụng internet của họ nói chung là tích cực. Điều rất quan trọng là phải bảo vệ học sinh thông qua giáo dục an ninh mạng để các em có thể nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn mà các em phải đối mặt khi sử dụng các công cụ truyền thông trên internet như mạng xã hội, trò chuyện và chơi game trực tuyến. Ví dụ, chúng nên được dạy cách chia sẻ dữ liệu một cách chu đáo và nhận thức được các cuộc tấn công mạng. Họ cũng có thể quản lý cài đặt bằng cách khóa thiết bị sau một số lần thử mã PIN không chính xác và bằng cách bật phần mềm theo dõi để xác định vị trí thiết bị nếu bị đánh cắp.

+ There are no comments

Add yours