Bài 2


Giải thích những gì bạn nghĩ là một số khác biệt chính giữa an ninh mạng, nhận thức về mạng và an toàn mạng. Bạn đang dạy những điều này trong lớp học ở mức độ nào hay bạn nghĩ chúng nên được dạy?

An ninh mạng  có nghĩa là bảo vệ dữ liệu và mạng thông tin. Nhận thức về mạng  là xây dựng kiến ​​thức, thái độ và hành vi của chúng ta trong việc bảo vệ thông tin và tài sản của chúng ta. An toàn mạng  có nghĩa là bảo vệ người dùng khỏi nội dung trực tuyến có hại.

Hiện tại, do bị ảnh hưởng bởi Covid 19, học sinh chuyển sang không gian học tập kỹ thuật số và dành thời gian đáng kể trực tuyến mỗi ngày. Do đó, chúng tôi có thể dạy sinh viên của mình đầu tư mật khẩu mạnh và duy nhất cho tất cả các tài khoản được tạo trực tuyến, điều này có thể giúp ngăn chặn tin tặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Ngoài ra, hãy khuyên họ chịu trách nhiệm về những gì họ chia sẻ trực tuyến vì tác động có thể rất lớn, chẳng hạn như chia sẻ thông tin chi tiết về thẻ tín dụng có thể khiến họ gặp rắc rối.

+ There are no comments

Add yours