Bài 3


Một số cách chúng ta có thể để lại dấu vết thông tin bằng việc sử dụng công nghệ:

Các thông tin được sử dụng để đăng ký mạng xã hội như số điện thoại, địa chỉ, công việc, ngày sinh sẽ được theo dõi.

Khi chúng ta tìm kiếm một thứ gì đó trên Google, Youtube,… Lịch sử tìm kiếm có thể được lưu lại.

Hoặc một ví dụ khác là vị trí của chúng ta sẽ bị lộ khi chúng ta đăng một trạng thái lên mạng xã hội.

+ There are no comments

Add yours