Bài 5


Chia sẻ với chúng tôi 5-10 câu quy tắc đạo đức hàng đầu của bạn để sử dụng công nghệ trong lớp học hoặc nơi làm việc chuyên nghiệp của bạn.

Có một số tuyên bố về đạo đức sử dụng công nghệ mà tôi yêu thích. Đó là:

1. Luôn cung cấp tín dụng cho nguồn gốc. Học sinh học về tầm quan trọng của việc sử dụng các trích dẫn trực tuyến để tôn trọng luật bản quyền và ngăn chặn việc sao chép.

2. Hình ảnh bản thân là quan trọng. Trẻ em cần học cách các nhà tuyển dụng tương lai tra cứu tài khoản mạng xã hội của ứng viên để xem cách họ thể hiện bản thân trước công chúng.

3. Khám phá các trang web thích hợp và an toàn cho việc học tập và nghiên cứu. Nhiều trang web chứa thông tin không chính xác hoặc sai sự thật. Học sinh cần học cách đánh giá các trang web và đánh giá xem liệu họ có thể tin tưởng vào nội dung đó hay không. Họ cũng có thể so sánh đáng kể giữa các nguồn thông tin.

4. Chăm sóc thiết bị công nghệ. Học sinh phải học cách xem những gì họ tải xuống, nhấp vào và chia sẻ để ngăn chặn phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp.

5. Ngăn chặn đe doạ trực tuyến. Việc dạy học sinh về bắt nạt trên mạng đòi hỏi phải thảo luận không chỉ về định nghĩa của nó mà còn cả mức độ tổn thương và tác hại của nó.

+ There are no comments

Add yours