Site icon Cyber Security & Awareness

Unit 3-Question 2

Tên tôi: NGUYỄN ANH TUẤN.

Nơi làm việc: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tôi chọn câu hỏi 2

Bạn có thể tìm thấy những ví dụ thú vị nào khác về mã từ lịch sử hoặc thời hiện đại (kỹ thuật số hoặc phi kỹ thuật số) để truyền cảm hứng hoặc hỗ trợ bài học về mã hóa và giải mã thông điệp?

Mật mã Caesar để cung cấp ý tưởng về mã hóa và giải mã.

Học sinh có thể khám phá điều này bằng cách mã hóa văn bản thuần túy, giải mã bản mã hoặc đoán khóa khi văn bản mã được đưa ra. Họ có thể nhận thấy các mẫu thú vị khi giải mã tin nhắn bằng cách nhìn vào các từ một chữ cái (ví dụ: thay thế cho ‘A’) hoặc các từ ngắn được sử dụng thường xuyên (ví dụ thay thế ‘the’, ‘và’) không? Do có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu để phá vỡ mật mã này, mật mã ngày nay sử dụng các mật mã mạnh hơn.

Tôi có thể áp dụng kỹ thuật giải mã của Caesar

Đối với bài An toàn thông tin chương Tin học lớp 12

Bước 1: Tôi cho học sinh trong lớp của mình dạy nhóm ký tự ‘URYYB’ được mã hóa

Bước 2: Tôi yêu cầu học sinh di chuyển 13 vị trí trong bảng chữ cái như hình dưới đây

Bước 3: Học sinh tìm từ cần giải mã là ‘HELLO’.

Bước 4: Tôi đưa ra một số từ mã hóa khác ‘GUNAF’ ‘LBH’ ‘DGF’

Bước 5: Học sinh tìm từ cần giải mã là ‘THANKS YOU QTS’

Exit mobile version